Chloris sinica - Sibirischer Grünfink
Petronia petronius - Steinsperling

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band III, Tafel 43 - Gera, 1900
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch - b-online